FeaturesMinimum Gemiddeld Maximum Eenheid
Temp. Meetbereik -20
60 °C
Accuraatheid
±0.4 ±1,2 °C
Rel. vocht. Meetbereik 0
100 %RH
Accuraatheid
±2.0 ±3.0 %RH

Opslag interval 10 seconden
12 uur -

Operationeel bereik -20
60 °C

Levensduur batterij
>1*
Jaar

USB supply voltage 4.5
5.5 V