FEATURESMinimum Gemiddeld Maximum Eenheid
Temp. Meetbereik -35
80 °C
Herhalingsfout
±0,5
°C
Accuraatheid
±0.5 ±1.5 °C
Rel. vocht. Meetbereik 0
100 %RH
Accuraatheid
3,0*
%RH
Lange term. stabiliteit
0,5
%RH/yr
Douw-

punt

Accuraatheid
1,1**
°C

Opslag interval 10 seconden
12 uur -

Operationeel bereik -35
80 °C

Levensduur batterij
1***
Jaar

*Dit specificeert de totale fout in de geregistreerde waarden, voor de relatieve vochtigheid metingen tussen 20 en 80% RV
**Dit specificeert de totale fout in het berekende dauwpunt, voor de relatieve vochtigheid metingen tussen 40 en 100% RV bij 25 °C.
***Bij 25°C en 1min opslag interval